Ar saknēm Latvijā

                                                                                Dzimtas spēks 
                                                                               ir dzīvības enerģija.
Krāslavas Bērnu un Jauniešu centra audzēknes, novadpētnieciskā  pulciņa ,,Jāņtārpiņi” dalībnieces, ģimnāzistes Ieva-Ivonna Skerškāne (10.kl.skolniece) un Glorija Urbanoviča (11.kl.skolniece) uzstājās Dagdas un Krāslavas novadu bibliotekāru seminārā. Ieva rādīja prezentāciju par savas vecvecmāmiņas dzīves gaitām Latvijas valsts attīstības laikā. 
Glorija nodemonstrēja mākslinieciski izveidotu savas dzimtas koku. Meiteņu stāstījumi pievērsa uzmanību  dzimtu sakņu pētīšanas un  ģimenes arhīvu sakārtošanas svarīgumam. Dzimtas spēkam ir jāieplūst cilvēkā ar pilnu jaudu. 
Tā mēs veidosim savas dzimtas AIZSARDZĪBU ap sevi, saņemdami mantojumā spēcīgu emoconālo, intelektuālo un dzimtas talantu uzkrājumu.

Komentāri