EIROPAS BĒRNS - LAIMĪGS BĒRNS DZIMTENĒ!

Krāslavas NC bibliotēka dodas ciemos uz pirmsskolas iestādi "Pīlādzītis", lai 21. novembra rītā tiktos ar Krāslavas pirmsskolniekiem, pedagogiem un Robežnieku pagasta senaroda pratējām  Sabīni Punculi un Irēnu Kozindu un bibliotēkas vadītāju Ritu Kovaļevsku . 
Radošās aktivitātes, latviešu tautas rotaļas par dažādiem arodiem, EDIC galda spēle "Uz Briseli pēc šokolādes", Liniņu ģimenes māsas un brāļa lustēšanās kopā ar bērniem bija galvenie uzdevumi šodien.
Pasākums noritēja ļoti jaukā atmosfērā. Pateicamies PII"Pīlādzītis" un PII"Pienenīte" kolektīviem par atbalstu un sadarbību.


Iespaidus skatīt šeit:
un šeit:

Komentāri