Skaļā lasīšana startē!27. novembrī Krāslavas gr. Plāteru v.n. Polu pamatskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība. Konkursā piedalījās astoņi 5. un 6. klašu skolēni. Diplomus par labiem panākumiem skaļā lasīšanā saņēma Lilita Garbaceviča, Santa Šustova un Germans Bidzāns.
Apsveicam! Malači!
Liels paldies par atbalstu skolotājām Ivetai Putānei un Innai Sevostjanovai.

Skaļās lasīšanas sacensības reģionālā kuratore
Viktorija Urbanoviča


Komentāri