Aidā uz Joņinu bibliotēku!


Visi, kuri vēlas jautri pavadīt ziemu, tiek laipni gaidīti Krāslavas novada
Robežnieku pagasta Joņinu bibliotēkas Meteņdienas svētkos!

Komentāri