DROŠAIS INTERNETS


Uzticēties vai mirkli padomāt…
16. februārī Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā viesojās Krāslavas grāfu Plāteru v.n. Poļu pamatskolas 1.-4. klašu skolēni ar skolotāju Innu Sevostjanovu.
,,Digitālās nedēļas ietvaros’’ skolēni tika iepazīstināti ar DESMIT ZELTA LIKUMIEM, kas ir stingri jāievēro, lai būtu pasargātam un draudzīgi sadzīvotu ar gudru un labu informāciju intrernetā, arī uzzināja, kādus likumus vajag iegaumēt , lai neiekļūtu  interneta  bīstamajos tīklos.
Skolēniem tika nodemonstrēts mācību materiāls ,, Planēta 7” par gudru un drošu interneta lietošanu .  Daudzveidīgās aktivitātēs tika pārrunāts par skolēnu prasmi pareizo un derīgo informāciju atšķirt no viltotās. Interesanti ilustrētās Annas Wilsdorfes un Treji Roberešta grāmatas lika saprast, ka ne vienmēr tas, kurš izliekas par labu, ir tas īstais draugs.
Skolēni saprata, ka DROŠĪBA internetā ir pašu rokās.Komentāri