Paldies !

   Paldies visiem bibliotekāriem, skolotājiem, vecākiem, bērniem, Daugavpils novada Kultūras centra ,,Vārpa" teātra trupai ,,Trešais variants" par burvīgu izrādi ,, Maija un Paija", paldies visiem, kas atrada iespēju apmeklēt Lasīšanas svētkus Krāslavā un papriecāties kopā ar mums par paveikto darbu lasīšanas veicināšanā. Mēs draudzīgi pievienojamies Silvijas Tretjakovas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītājas, vārdiem:
,, Prieks bērnu acīs ir mūsu atalgojums. Paldies Jums visiem par ieguldīto darbu, kopā mēs spējam daudz!


                                                                                                                                           

Komentāri