Zīmējumu izstāde ,,Latvija ir kā ģimene.”

   Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā var apskatīt PII ,,Pīlādzītis’’ audzēkņu un Krāslavas vispārizglītojošo  skolu 1.-8. klašu skolēnu zīmējumu izstādi, veltītu Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai ,,Latvija ir kā ģimene”. Vairāk nekā 60 zīmējumi tika atnesti uz bibliotēku.
Pirmā, kas atsaucās, bija Veronika Lebedoka, 2.klases skolniece no Varavīksnes vidusskolas, kura kopā ar tēti atnāca uz bibliotēku un atnesa zīmējumu.
 Īpaši pateicamies skolotājām, kuras iesaistīja  bērnus uzzīmēt savu skatījumu par Latviju kā ģimeni, kura rezultātā tapa šī izstāde. Paldies par atsaucību un atbalstu skolotājām Olitai Truskovskai, Innai Sevostjanovai, Aļonai Čiževskai, Vijai Plotkai , Jeļenai Kļimovai, Ilonai Kalinkai un Ilonai Eisakai, Ligitai Andžānei un Rasmai Krumpānei.
Lai mūs visus sargā Ģimenes un Dzimtenes mīlestība!

Zīmējumus var apskatīt līdz 1. jūlijam.Komentāri