Vēlos iepazīt Eiropu

Galda spēļu kolekciju ,,VĒLOS IEPAZĪT EIROPU’’
 bibliotēkā  izspēlēja Krāslavas BJC vasaras nodarbību ,,Nāc rodi un radi”
 audzēkņi.  Topā bija spēle ,, Uz Briseli pēc šokolādes. Bibliotekāre
 Anna, viena no spēles autoriem, iepazīstināja bērnus ar spēles
 noteikumiem.
Tā nu visi 20 spēles dalībnieki veiksmīgi apceļoja Eiropas
 valstis, iepazinās ar to galvaspilsētu nosaukumiem, balvā
 saņemot saldumu.
Komentāri