BJVŽ žūrijas eksperi ,,PIENENĪTĒ"

Veiksmīgs BJVŽ grāmatu kolekcijas lasīšanas un izvērtēšanas starts ir dots PII ,,PIENENĪTE" piecgadīgo un sešgadīgo vecuma audzēkņiem.

Mums viss izdosies!!!

Komentāri