7. Lasīšanas svētkiMēs ticam, ka bērns, kurš lasa, gūs panākumus
/Džeimss Patersons/
Jau septīto gadu pēc kārtas pavasaris Krāslavā ienāk ar putnu gavilēšanu un Lasīšanas svētku svinēšanu.
14. martā Krāslavas kultūras  namā pulcējās Dagdas un Krāslavas novadu visčaklākie lasītāji: bērni un vecāki, skolotāji un bibliotekāri. Svētku dalībniekus uzrunāja Krāslavas novada centrālās bibliotēkas (KNCB) direktore Valentīna Magidas: „Mēs tiekamies kultūras namā, lai godinātu pašus aktīvākos, pašus zinošākos, pašus lasīt gribošākos skolēnus, mazos bērnus, jauniešus un arī vecākus. Lasīt ir ļoti labi, lasīt ir interesanti un lasīt ir stilīgi. Būsim aktīvi, lasīsim grāmatas!”
Krāslavas NC Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča prezentēja lasīšanas veicināšanas gaitas rezultātus un sasniegumus Dagdas un Krāslavas novados 2018. gada laikā.
LR Kultūras ministrijas finansētās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” no Dagdas un Krāslavas novadiem lasīja, vērtēja un aizpildīja anketu 370 žūrijas eksperti.
Sveicienu no ikgadējiem Lielajiem lasīšanas svētkiem Rīgā,  kas notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, šogad atveda lasītāji no Dagdas novada. Lasīšanas vēstnese Daniela Kornejeva: „Latvijas Nacionālajā bibliotēkā mums bija iespēja baudīt koncertu, redzēt apbalvošanas ceremoniju, šajā dienā mēs apmeklējām Dabas muzeju, apskatījām dažādus putnus, dzīvniekus, rāpuļus.”
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā piedalījās 630 bibliotēkas no visiem Latvijas novadiem un 57 latviešu diasporas centri, kopā – nedaudz vairāk nekā 17000 lasītāju. Kolekcijā bija iekļautas 28 grāmatas no 11 dažādām izdevniecībām. Krāslavas novada Centrālā bibliotēka ir viena no piecām visaktīvāk strādājošām lasītāju žūrijām Latvijā. Rīgā to pamanīja un kā jau tika ziņots, KNCB saņēma dāvanas un pateicību par enerģisku un daudzpusīgu lasīšanas veicināšanas aktivitāšu izmantošanu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu piesaistīšanai. Savukārt akcijas „Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!” uzvarētājs Aleksandrs Kadeņecs laimēja četras biļetes ģimenei uz izklaides parku „Avārijas brigāde”.
Kā tad bērni darbojās? Viņi lasīja no visas sirds, lasīja priekam, sapņošanai, mieram, deva priekšroku lasīšanai un galvenais, ka tas bija prieks par brīvu. Pirmais, kurš izlasīja un izvērtēja visas sešas grāmatas, bija bērnu žūrijas eksperts Jānis Brovkins. Viņš to izdarīja kopā ar vecākiem, kuri iedvesmoja bērnu lasīšanai.
Čakli darbojās pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pīlādzītis” audzēkņi jeb 5+  grāmatu kolekcijas lasītāji, kuri uz pasākumu atnāca ar muzikālo sveicienu. BJVŽ grāmatas iedvesmoja zīmēt ilustrācijas, un PII „Pīlādzītis” audzēkņi Dmitrijs Sergejevs, Aurēlija Rimšāne, Sofija Skerškane, Evelīna Pitkeviča un Nikita Zaicevs  uzdāvināja Krāslavas bibliotēkai skaistu zīmējumu izstādi. Publikas priekšā tika aicināti arī PII „Pienenīte” 5+ lasītāji, kuri pasākuma apmeklētājiem uzdāvināja pavasarīgus sveicienus- skandināja dzejoļus un uzdāvināja  savus zīmējumus.
Svētkos sumināti visaktīvākie KNCB BLN „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018” lasīšanas veicināšanas dalībnieki: abas Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas bibliotēka un Ezernieku vidusskolas bibliotēka, kā arī Krāslavas un Dagdas novada 13 bibliotēkas. Visi lasīšanas veicināšanas programmas dalībnieki saņēma
LNB un KNCB pateicības par aktīvu dalību
„Bērnu/Jauniešu/ Vecāku žūrijā 2018”.
Pirmie bibliotekāru palīgi vienmēr bija un paliek  SKOLOTĀJI, kuri  veiksmīgi iesaista audzēkņus grāmatu lasīšanā. Pateicības tika pasniegtas PII ,,Pienenīte” un ,,Pīlādzītis” skolotājām:
Ainai Stepiņai, Dzintrai Dzalbei, Ritai Zvidriņai, Vinetai Vigulei, Ivetai Aļžanovai, Karīnai Rukmanei, Leonginai Krasņakovai, Džeinai Vīksnai.
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājām Valentīnai Purpišai un Ludmilai Buhalovai.
 KNCB Atzinības par aktīvu sadarbību un sekmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēkas pasākumos pasniedza Dagdas vidusskolai, Krāslavas pamatskolai, Krāslavas grāfu Plāteru v.n. Poļu pamatskolai, Varavīksnes vidusskolai, Indras, Izvaltas un Robežnieku pamatskolai.
Īpašu pateicību ir pelnījusi Varavīksnes vidusskolas skolotāja, 9.c klases audzinātāja Jeļena Kļimova, kura visus šos gadus iesaista savus audzēkņus aktīvā bibliotēkas pasākumu apmeklēšanā un darbošanās.
Pasākumā sumināja  arī SUPERLASĪTĀJU Kristapu Kušniru, kuru lasīt iedvesmo māmiņa Daiga un kurš izlasīja vairāk par 50 grāmatām.
Mēs priecājamies, ka lasīšana ir populāra arī zēnu vidū.
Ja vecāki lasa, tad arī bērni lasīs. Pateicības pasniegtas BJVŽ lasītājām - Vitai Valterei ar meitu Alīnu un Ivetai Stivriņai ar meitu Dagmāru.
 Iveta Stivriņa emocionāli uzrunāja lasītājus, aicinot visus biežāk pievērsties grāmatu lasīšanai, jo tur vienmēr var rast piepildījumu prātam un sirdij.
Mēs ticam, ka ikviena pieagušā  atbildība ir ielikt grāmatu bērna rokās un ievest to viņa dzīvē.
Svētkus krāšņākus darīja Nacionālās Skaļās lasīšanas reģionālās sacensības čempione Paula Plivča, kura pārstāvēs Krāslavas un Dagdas novadu Rīgā Nacionālajā sacensībā maijā. Uz Rīgu tiek aicināta arī visa Paulas klase.
Lasīšanas svētki noslēdzās ar Daugavpils teātra izrādi ,,Trīs sīventiņi un vilks Vilmārs”, kas izpelnījas lielus skatītāju aplausus.
,,Mēs “audzējam” lasītājus nākotnei,” ir pārliecināta LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova un arī mēs.
Paldies Jums visiem par ieguldīto darbu, kopā mēs spējam daudz!  
Lai dzīvo lasītprieks!
KNCB BLN vadītāja Viktorija Urbanoviča
FOTOGALERIJA 

Komentāri