Kronenberga mazmeitas mantojums

Alberta Kronenberga mazmeita Ilze Saulīte-Jansone interaktīvā veidā atdzīvina sava vectēva garīgo mantojumu un dāsni dāvina to jaunajai paaudzei. Izstāde liek visiem aktīvi ,,kronenbergoties ’’, lasīt no jauna un mīlēt viņa grāmatas ,,Zelta laiki”, ,,Mazais ganiņš”, ,,Sprunguļmuiža” un daudzas daudzas citas.
Netici, nāc un izmēģini pats! Izstāde Krāslavas pamatskolā apmeklējama līdz 16. jūnijam. Mūsu bibliotēkā arī ir daudz Alberta Kronenberga grāmatu.
Mēs esam laimīgi pār llzes Saulītes- Jansones uzdāvināto Kronenberga  jaunizdoto grāmatu ,, ZELTA LAIKI.”
Dodieties uz mūsu bibliotēku un Krāslavas pamatskolu lūkoties, lasīt, zīmēt un rīmēt!

 


Komentāri