Zīmējumu konkursa rezultāti

  Zīmējumu konkursa rezultātā  izstādē ,, Mana pasaule” apskatāmi 153 zīmējumi, ko ir veidojuši 147 Dagdas un Krāslavas  PII un vispārizglītojošo skolu audzēkņi, kurus atbalstīja vecāki un skolotāji.
Izstādes dalībnieku bērnu un jauniešu vecums ir no 4 līdz 18 gadiem.
Krāslavas mākslas skolas pedagoģe Maija Šuļga atzīmēja, ka ļoti daudz labu, interesantu un radošu darbu katrā vecuma grupā. Bērnu redzējumā pasaule ir tik daudzveidīga un SKAISTA.
Grūti nācās izvēlēties 20 labāko darbu autorus, jo patika vairāki.
Paši pirmie, kas atnesa savus darbus, bija
Evita Guna Friliņa ar tēti Edgaru un māmiņu Baibu
20 Labāko zīmējumu autori:
1. Evita Guna Friliņa- Krāslavas pamatskola, 1.a klase
2. Ruslans Baranovs- Varavīksnes vidusskola, 9.c kl.
3. Ļubova Šusta- Varavīksnes vidusskola, 5.b kl.
4. Evelīna Bukovska- Krāslavas pamatskola, 2.b klase
5. Sabīna Ogorelova- PII ,,Pīlādzītis”, 5 gadi
6. Elza Ahromkina- PII ,, Pienenīte”, 4  gadi
7. Samanta Rukmane- Varavīksnes vidusskola, 8.a
8. Dmitrijs Sergejevs- PII ,,Pīlādzītis”, 5 gadi
9. Iluta Smirnova- Krāslavas Valsts ģimnāzija, 8.kl.
10. Laura Mežiņa-KVĢ, 8.a kl.
11. Viktorija Širokina- KVĢ, 7.kl.
12. Katrīna Ļaksa- KVĢ, 9. kl.
13. Ēriks Trojanovskis- KVĢ, 10. c kl.
14. Daniela Timma- KVĢ, 10.c
15. Elizabete Anna Stivriņa- KVĢ, 10.kl.
16. Loreta Makņa- KVĢ, 11.c kl.
17. Artjoms Murāns- Dagdas vidusskola,3.b kl.
18. Arīna Bondere- PII ,,Pienenīte”- 5.g.
19.  Radivinska Evija- Krāslavas pamatskola, 5.b kl.
20. Georgs Pauliņš Krāslavas pamatskola, 5.a kl.
Pateicamies skolotājiem un vecākiem
 par audzēkņu iesaistīšanu zīmējumu konkursā
,, Mana pasaule”.
Lidijai Kartenko- Dagdas vidusskolas skolotājai
Leonginai Krasņakovai- Krāslava PII ,, Pīlādzītis”
Džeinai Vīksnai
Ilonai Eisakai
Ilonai Kalinkai
Ainai Stepiņai- PII ,,Pienenīte”
Dzintrai Dzalbei
Solvitai Mežiņai
Valentīnai Navickai
Oksanai Dilbai
Valentīnai Purpišai- Varavīksnes vidusskola
Jeļenai Kļimovai
Jevģēnijai Sergejenko
Olitai Truskovskai- Krāslavas pamatskola
Intai Beikulei
Ingai Skerškānei- Krāslavas Valsts ģimnāzija 

Visiem KNCB BLN atzinība par atsauksmi, atbalstu un līdzdarbošanos
SKAISTUMA
radošās izpausmes veicināšanā!
Zīmējumus aicinām apskatīt līdz 31.07.2019
Viktorija Urbanoviča, KNCB BLN vadītāja

Komentāri