Lasīšanas eksperti ,,Pīlādzītī"

Visjaunākie Bērnu žūrijas lasītāji 5+ uzsāk darbu
http://www.bibliotekakraslava.lv/bernu-lit-nodala/lasisanas-eksperti-piladzitiquot?pp=


           Mums viss izdosies!

Komentāri