PII ,,Pīlādzītis" zīmējumi.

BJVŽ lasīšanas veicināšanas programma ļauj iesaistīt bērnus daudzās aktivitātēs, kas sekmē interesi par grāmatām un lasīšanu. PII ,,Pīlādzītis” audzēkņi zīmēja savas ilustrācijas izlasītajām grāmatām. Pateicoties audzēkņu kopīgam darbam, bērnu literatūras nodaļā tapa zīmējumu izstāde ,, Bērnu žūrijas grāmata mani iedvesmoja uzzīmēt…” 32 bērnu zīmējumus var apskatīt līdz marta beigām .


Komentāri