Virtuālie svētki


Šogad LNB lasīšanas veicināšanas programmai “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” aprit jau 20. gads. Tās mērķis ir - nodrošināt piekļuvi interesantai lasāmvielai it visur, kur ir bērni, un iesaistīt priekpilnā sacensībā jaunos lasītājus.
Krāslavas un Dagdas novadu skolu un bibliotēku lasītāji šos visus gadus aktīvi darbojās projektā.
Krāslavas novada centrālā bibliotēka ar prieku pateicas visiem projekta dalībniekiem. Mums ir izveidojusies skaista tradīcija -projekta noslēgumā pēc Lasīšanas svētkiem lNB Rīgā, rīkot Lasīšanas svētkus Krāslavā visiem žūrijas ekspertiem, centīgiem lasītājiem un arī bibliotēkas draugiem. Arī šogad 8. Lasīšanas svētkos Krāslavas NC bibliotēka vēlējās pateikties Dagdas un Krāslavas novadu lasītājiem par paveikto, par katra lasītāja izaugsmi. Coronavirusa dēļ nesanāca. Bet mēs varam sadarboties virtuāli. Dāvinām jums prezentāciju, kurā pateicamies visiem dalībniekiem par lasīšanas veicināšanas atbalstu, par sadarbību ar bibliotēkām. Prezentāciju skaties
 Tas, kurš daudz lasa, neslimos! Lasīsim baudai un veselībai!

P.S. Super lasītājas meitenes vārds-ARINA MAKASEJEVA
KNCB BLN vadītāja
Viktorija UrbanovičaKomentāri