Lasīšana iedvesmo

Pirmsskolas izglītības iestādes ,, Pīlādzītis” 11. grupas audzēkņi lasa Bērnu žūrijas grāmatas un darbojas radoši. 33 bērnu zīmējumos turpinās grāmatu stāstījums. Daudz emociju mazajos lasītājos radās, lasot Sabīnes Košeļevas  grāmatu “Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās.”

Grāmatas autore, aprakstot gurķu saimi, vērš uzmanību uz aktuālām problēmām bērnu un pusaudžu vidēs: atstumtību, ņirgāšanos, fizisku un psiholoģisku iespaidošanu. Līdztekus tiek atainota sabiedrībā pastāvošo stereotipu un estētisko standartu ietekme uz augoša indivīda emocionālo labsajūtu, kā arī uzsvērta atbalstošas ģimenes nozīme veselīga bērna augšanas procesā. Sabīne Košeļeva norāda, ka dzīves apstākļi un cilvēku attiecības mēdz būt dažādi, un tas nav ne labi, ne slikti – galvenais, ka pastāv savstarpēja uzticēšanās, atbalsts un rūpes citam par citu.









Komentāri