Lasi :   https://www.bibliotekakraslava.lv/bernu-lit-nodala/caklakie-lasitaji-2020?pp=

2020. gada garumā  mūsu čaklākie lasītāji lasītprieku meklēja Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā. Visvairāk grāmatu bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā izlasīja Inese Kleščinska ar meitu Arianu, Miroslavs Baženovs, Armands Vagalis, Samanta un Markuss Adamoviči.
Mēs pateicamies arī vecākiem, kuri stiprina bērnos un jauniešos pārliecību par grāmatu lasīšanas svarīgu . Pateicoties jūsu atsaucībai 392 grāmatas laimīgi aizceļoja pie lasītāja.

       


 

Komentāri