Lasītveicināšana neapstājas!

LNB Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova atsūtīja priecīgu ziņu.

3td E-grāmatu bibliotēkā arī ir pieejamas 3 kolekcijas grāmatas:

9+ grupa: Vilka midzenis. Anna Starobiņeca. Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.

15+ grupa: Ragana manā skapī. Gatis Ezerkalns. Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.

15+ grupa: Trīspadsmit iemesli. Džejs Ašers. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.

Zvaigzne ABC piedāvā Dzintara Tilaka grāmatu “Papus Tru”, kas iekļauta 9+ grupā, ko var iegādāties kā audiogrāmatu https://izvaigzne.wordpress.com/2020/09/28/audiogramatas/

Ņemot vērā sarežģītos apstākļus, kolekcijas lasīšanas un vērtēšanas laiks tiek pagarināts līdz 28.februārim.  Dalībniekiem var nobalsot par interesantāko grāmatu, izvēloties no 3-4 izlasītajām.

Priecājamies par iespēju lasīt grāmatas un paust savu viedokli par izlasīto!


 

Komentāri