SkaLa seminārs


Kolēģes no LNB  BLC  sūta mīļus sveicienus un lielu paldies par SkaLas semināru 26.02. Priecājamies, ka tik aktīvi iesaistījāties un dalījāties ar savu vērtīgo pieredzi. Iedvesmojāmies no Jums visām un jutām, ka arī Jūs esat atvērtas jaunām idejām un gatavas rosīties.

Vēlam lai viss izdodas!

Sūtu semināra ierakstu un prezentācijas.

https://failiem.lv/u/u9rhmu85s#sign_up
 https://failiem.lv/u/xbsfhkkc4

Brīvākos brīžos apskatātt Ingas piedāvāto materiālu resursu krātuvi: https://mape.skola2030.lv/resources/1108

Tā ir fantastiski bagāta!

Lai skaisti un balti jums visapkārt!

 

Ilze Marga

Latvijas Nacionālās bibiotēkas

Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre

T:67716040, 67716041, 29219487

ilze.marga@lnb.lv

Komentāri