Lasījumi ,,Es lasu dzimtajā valodā" rezultāti.

https://www.bibliotekakraslava.lv/bernu-lit-nodala/lasijumi-es-lasu-dzimtaja-valodaquot?pp=

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/category/kultura/article/3/lasijumi-es-lasu-dzimtaja-valoda.html

 Noslēdzās lasījumi, veltīti Starptautiskajai  Dzimtās valodas dienai, kas  visā pasaulē tiek svinēta 21. februārī.

Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Lasījumos piedalījās 46 lasītāji no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas gr. Plāteru v. n. Poļu pamatskolas, Dagdas vidusskolas un Dagdas PII iestādes ,,Saulīte”, kā arī lasītājs no Ezernieku vidusskolas.

Teksta fragmenti skanēja latviešu, latgaļu, poļu, krievu, vācu un holandiešu valodā.

Visus ierakstus varēs noklausīties Krāslavas NC bibliotēkas mājas lapā un bibliotēkas sociālo mediju profilos.

https://www.bibliotekakraslava.lv/bernu-lit-nodala/lasijumi-es-lasu-dzimtaja-valodaquot?pp=

Krāslavas NC bibliotēka pateicas visiem skolotājiem un vecākiem, kuri iesaistīja bērnus lasījumos, it īpaši pateicamies

Valentīnai Purpišai, Jeļenai Kļimovai, Innai Sevostjanovai, Natālijai Baženovai, Valentīnai Ģekai, Ilzei Tukišai.

Pateicības rakstus un balviņas varēs saņemt Krāslavas NC bibliotēkā no

1. marta.Komentāri