KRĀSLAVAS UN DAGDAS NOVADU SKOLU JAUNATNE DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS RĪGĀ 1960-2015

Lasi 

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-un-dagdas-novadu-skolu-jaunatne-dziesmu-un-deju-svetkos-riga-1960-2015.html

https://www.bibliotekakraslava.lv/bernu-lit-nodala/kraslavas-un-dagdas-novadu-skolu-jaunatne-dziesmu-un-deju-svetkos-riga-1960-2015?pp=


Komentāri