Novēlējums Zinību dienā

Lasi grāmatas! Panākums mācībās būs garantēts!
https://www.bibliotekakraslava.lv/bernu-lit-nodala/sveicam-zinibu-diena?pp=

 

Komentāri