SkaLa 2022

Krāslavas novada reģionālā bibliotēka jau piekto gadu pēc kārtas iesaista skolēnus Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensībā.
Krāslavas ģimnāzija organizēja sacensības I kārtu 5. klasēs. Par klases skaļās lasīšanas čempioniem  kļuva  Melinda Ilze Zemberga, Liliana  Dzalbe un Līga Jakovele . Meitenes veiksmīgi uzstājās arī skolas sacensībās. Par skolas eksčempioni kļuva Ļīga Jakovele, kura uzstāsies reģionālajā finālā maija vidū.  Visas dalībnieces saņēma skolas skaļās lasīšanas  čempionu  diplomus un balviņas.  Skolotājas Aija Jakovele un Ilga Stikute iedvesmo savus audzēkņus lasīt grāmatas un veiksmīgi iesaista skolēnus skaļās lasīšanas popularizēšanā vienaudžu vidū.
Krāslavas novada vispārizglītojošās skolās  sacensības vēlams novadīt līdz aprīļa beigām, tad līderus (novada skolu čempionus) aicināsim uz reģionālo finālu maija vidū.

Valsts fināls būs krāšņi svētki, uz kuriem tiks ielūgta visa reģionālā čempiona klase.

 Visu iepriekšējo gadu Nacionālās sacensības tiešraides ierakstus var apskatīt 
https://lnb.lv/lv/lnb-aicina-skolenus-piedalities-skalas-lasisanas-sacensibas
NACIONĀLĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBAS
Mazliet no vēstures: Valsts finālā sacensībās godam uzstājās

 Jurģis Jākobsons- Indras pamatskola-2017./2018. m.g.
 Paula Plivča- Dagdas vidusskola-2018./2019.m.g.
 Emīls Grišāns- Krāslavas  ģimnāzija- 2019./2020.m.g.
 Rihards Jermolajevs- Krāslavas ģimnāzija- 2020./2021.m.g.

Valsts fināls plānots septembra beigās Gaismas pilī, tā laikā tiks izraudzīts valsts lasīšanas čempions.
Skolēni, skolotāji un skolu bibliotekāri ir aicināti sazināties ar reģiona kuratoru, (Krāslavas Novada centrālās  bibliotēkas  Bērnu literatūras nodaļas  vadītāju Viktoriju Urbanoviču / tel. 26279693, e-pasts:
dominikavu@inbox.lv/, lai pieteiktu dalību reģionālajam finālam līdz 10 . maijam.

                     

Komentāri