Bērnu žūrija ,,Pienenītē"

Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Pienenīte” audzēkņi ar savām skolotājām uzsāka ,,Bērnu žūrijas 5+”

grāmatu lasīšanu un vērtēšanu. Līdz janvāra beigām vajag izlasīt  5-7 grāmatas un aizpildīt elektronisko novērtēšanas anketu par trim  vislabāk patikušām grāmatām.

Lai veicas visiem ,,Bērnu žūrijas 5+” jaunajiem ekspertiem!Komentāri