,,Pīlādzītis" lasa Bērnu žūriju 5+

Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Pīlādzītis” 78 audzēkņi ar savām skolotājām iesaistījās jaunās Bērnu žūrijas 5+ grāmatu kolekcijas lasīšanā un vērtēšanā. Jaunie lasītāji apņēmās izlasīt septiņas grāmatas, izteikt savu viedokli par izlasīto, aizpildīt elektronisko anketu, papriecāties par kopā paveikto un saņemt pelnītās LNB balviņas.

Grāmatas BJVŽ 2022 stāsta par draudzību, sevis un pasaules izzināšanu, baiļu pārvarēšanu, uzdrīkstēšanos un līdzcietību.

Pievienojies aizrautīgai lasīšanai arī Tu! 

Komentāri