Goda BJVŽ 2022 eksperti

 Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā lasīšanas veicināšanas projektā ,,Bērnu jauniešu un vecāku žūrija 2022” šogad aktīvi darbojās  Krāslavas ģimnāzijas skolēni  Marianna Pizāne, Kaspars un Kristaps Kušniri , Anna un Andrejs Gubas, Amanda un Alīna Grineviči kopā ar mammu Anitu. Žūrijas eksperti saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas balviņas un pateicības.

Krāslavas novada centrālā bibliotēka pateicīga saviem uzticīgajiem lasītājiem. 


Komentāri