Bērnu žūrija mani iedvesmoja

Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes ,,PĪLĀDZĪTIS” audzēkņi aktīvi darbojās lasīšanas veicināšanas programmā ,,Bērnu žūrija 5+”, un  7., 5., un 10. grupu audzēkņi uzdāvināja bibliotēkai savus zīmējumus . Zīmējumu Izstāde 
,,Bērnu žūrijas grāmatas iedvesmoja mani pazīmēt” 
apskatāma bibliotēkā līdz 31. martam. 
 

Komentāri