Lasīšanā ir spēks un cerība

Sergejs Luganskis ar brāli Maksimu no Ukrainas ir grāmatu  draugi mūsu bibliotēkā
Pērnā gada rudenī Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītāju pulkam pievienojušies trīs Luhanskas apgabala (Ukraina) iedzīvotāji, kuri ieradušies Latvijā un šobrīd dzīvo mūsu pilsētā. Lugansku ģimenes vīrieši,  divi dēli- Sergejs un Maksims kopa ar tēti Jevgeniju, pirmajās dienās pēc ierašanās Krāslavā atnāca uz novada centrālo bibliotēku. Kopš 13. oktobra ģimenē  ir izlasītas 47 grāmatas. Tētim Jevgenijam patīk detektīvi un vēsturiska satura grāmatas. Sergejs mācās attālināti savā skolā 7. klasē un klātienē apmeklē Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas vijoles klasi. Sergejs lasa grāmatas krievu un ukraiņu valodā. Ir interesanti sarunāties ar viņu par grāmatām. Skatoties uz grāmatām mūsu bibliotēkā, pusaudzis saka :,,Es daudzās tās jau izlasīju mājās. Mūsu ģimenē grāmatu netrūkst, jo mums patīk lasīt”.  Sergejs iesaka saviem draugiem un vienaudžiem izlasīt divas  Annas Rues grāmatas no sērijas ,, Аптека ароматiв”. Grāmatas būs interesanta gan bērniem, gan pusaudžiem. Viņa jaunākais brālis Maksims mācās 3. klasē. Gudrinieku Maksimu interesē nopietnas grāmatas par kosmosu un enciklopēdijas par pasaules uzbūvi.

Brīvajā laikā Maksims apgūst lietišķo mākslu interešu pulciņā Krāslavas  Bērnu un jauniešu centrā.

Mēs esam ļoti pateicīgi saviem jaunajiem lasītājiem par neviltoto  interesi pret grāmatām.

Novēlām nezaudēt cerību atgriezties  dzimtenē! Ģimene, kurā trīs vīrieši atrod spēku un cerību lasīšanā, izturēs visu, sagaidīs mieru dzimtenē, izgaisīs  skumjas, un prieks virmos bērnu acīs.


Komentāri