Skala 2023 reģionāla sacensība

 19. maijā Krāslavas novada centrālajā  bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas reģionālā sacensība.

Sacensībā piedalījās Krāslavas Varavīksnes un Dagdas vidusskolu, kā arī Ezernieku, Robežnieku un Priežmalas pamatskolu  5. klašu audzēkņi.

Sacensības tiesneši Krāslavas NC bibliotēkas direktore Valentīna Magidas,                   Krāslavas Bērnu un jauniešu centra metodiķe Sanita Kumpiņa un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja specialists Eduards Danovskis  par reģionālo lasīšanas čempionu atzina Ezernieku pamatskolas  5. klases skolnieku  Hugo Zeiliņu, kurš uzstāsies valsts finālā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā septembrī. Uz finālu tiks uzaicināta visa klase.

Visi reģionālās sacensības  dalībnieki saņēma balviņas un pateicības par Skaļas lasīšanas popularizēšanu un diplomus  par panākumiem reģionālajā sacensībā, skolotāji- grāmatas un pateicības par veiksmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu  Nacionālā Skalās lasīšanas sacensībā. Vislielāko prieku sagādāja ekskursija uz  Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, ko novadīja Eduards Danovskis . Muzeja specialists interesanti pastāstīja par  izstādi „Krāslavas pilsētai 100. Dzimuši Krāslavai” un iepazīstināja ar Grāfu Plāteru pils kompleksu un parku. Apmeklētājiem īpašu  interesi izraisīja mākslinieces Gundegas Rancānes  un koktēlnieka Antona Rancānu izstāde “Dienas gaisma.”

Latvijas Nacionālas bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova nodod sveicienu visiem lasītprieka veicinātājiem : ,,Audzināsim, veidosim lasītājus par labiem vecākiem, kuri lasīs grāmatas saviem bērniem priekšā. Augsim ar grāmatu! ”

 Mēs esam pateicīgi visiem labiem cilvēkiem, kuri  veicina lasītprieku Bērnā! Krāslavas novada centrālās bibliotēkas

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Viktorija Urbanoviča

BILDES   https://ieej.lv/bmOr2

Komentāri