Konkursa ,, Mana pilsēta četros gadalaikos” rezultāti.

 Krāslavas novada centrālās bibliotēkas izsludinātā  zīmējumu konkursā ,,Mana pilsēta četros gadalaikos” piedalījās 80 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Konkursam tika iesniegti 86 zīmējumi. Krāslavas krāšņumu visos gadalaikos var apskatīt pirmsskolas izglītības iestāžu ,, Pīlādzītis” un ,,Pienenīte” audzēkņu zīmējumos, Krāslavas ģimnāzijas un Varavīksnes vidusskolas skolēnu darbos. Konkursā aktīvi piedalījās arī Piedrujas un Skaistas pagastu bibliotēku jaunie lasītāji. Par labāko zīmējumu autoriem žūrijas komisija, Krāslavas novada bibliotēkas direktore Valentīna Magidas, bibliotekāre Margarita Žavnerčika un datorzinību skolotājs Dāvids Babrovskis, atzina Oliveru Tože un Darinu Plociņu (PII ,,Pīlādzītis, 6 gadi), Lauru Kevišu, Kristu Podskočiju, Madaru Grišāni, Elīnu Veceli, Kristeru Jakoveli, Jūliju Krasnopoļsku, Sintiju Jevdokimovu un Martu Kangizeri (Krāslavas ģimnāzijas 1.-8. klašu audzēkņi), Adrianu Kurtišu un Vladimiru Novikovu (Piedrujas bibliotēkas lasītāji, Indras pamatskolas skolēni), par teicamiem atzīti divi origināli PII ,, Pienenīte” grupas ,,Taurenīši” darbi.

Konkursa labāko darbu autoriem tika pasniegtas pateicības un uzdāvināti saldumi.

Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem. Īpaši pateicamies māksliniecei noformētājai Ņinai Vasiļjevai par aktīvu līdzdalību zīmējumu konkursā. Jūsu zīmējumi  rotās bibliotēkas telpas vasaras mēnešos un priecēs mūsu lasītājus. Zīmējumu izstāde apskatāma Krāslavas NC bibliotēkā no 5. jūnija līdz 31. jūlijam. 
05.06.2023. 
Viktorija Urbanoviča, Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
 Ināras Pauliņas  foto

 

 

   

Komentāri