Bērnu žūrija 5+ ,,Pīlādzītī"

Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Pīlādzītis”  74 audzēkņi saņēma Krāslavas novada bibliotēkas  sagādāto jaunu ,,Bērnu žūrijas 5+" grāmatu kolekciju un kļuva par mūsu  bibliotēkas lasītājiem. Vecāko grupu audzēkņi ar savām skolotājām iesaistījās  grāmatu kolekcijas lasīšanā un vērtēšanā. Jaunie lasītāji līdz 2023. gada beigām apņēmās izlasīt piecas grāmatas, veikt radošus uzdevumus, izteikt savu viedokli par izlasīto, aizpildīt elektronisko anketu, papriecāties par kopā paveikto un saņemt pelnītās LNB balviņas.


Ceļojums aizraujošā lasīšanā turpinās!


Komentāri