Pateicības stunda PII ,,Pienenīte"

 ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023 " strauji tuvojas noslēgumam. Pirmsskolas izglītības iestādes žūrijas 5+ lasītāji audzēkņu grupās ,,Bitītes”, ,, Zvaniņi”, ,,Taurenīši” un ,,Spārītes” veiksmīgi izlasīja visas grāmatas un  nobalsoja par savām mīļākajām grāmatām. Krāslavas novada bibliotekāri pateicās saviem lasītājiem. Audzēkņi noskatījās prezentāciju un atbildēja uz jautājumiem par izlasītajām grāmatām. No katras grāmatas varēja paņemt kaut ko labu savai sirsniņai un apgūt kādu dzīves gudrību. Bērni uzdāvināja bibliotēkai savus zīmējumus ,,Bērnu žūrija mani iedvesmoja." Visiem žūrijas ekspertiem bibliotekāre Viktorija uzdāvināja Latvijas Nacionālās bibliotēkas sagādātās Pateicības un balviņas. Šogad tās bija pildspalvas ar uzrakstu ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperts”.

   Paldies par ieguldīto darbu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2023!

 
 

Komentāri