Dzimtās valodas diena bibliotēkā

 Katru gadu 21. februārī pasaulē atzīmē Dzimtās valodas dienu. Pirmo reizi pēc UNESCO aicinājuma to atzīmēja 2000. gadā, pieminot 1952. gada 21. februārī nogalinātos bengāļu studentus, kas aizstāvēja savu valodu.

Krāslavas Grāfu Plāteru vārdā nosauktās Poļu skolas 3. un 4. klases skolēni ar skolotāju Innu Sevostjanovu apmeklēja Krāslavas novada bibliotēku un aktīvi līdzdarbojās pasākumā veltītā Dzimtās valodas dienai.

Skolēni atbildēja uz jautājumiem Letonikas viktorīnā ,, Dzimtā valoda”, uzzināja interesantus faktus par pasaules valodām, palasīja fragmentus no Latvijas aģentūras izdotiem skolēnu radošo darbu krājumiem, kuros apkopoti skolēnu konkursu labāko literāro darbu fragmenti un zīmējumi. Visiem patika dzejolis, ko poļu valodā izteiksmīgi lasīja 3. klases skolniece Anna Arlamova. Bibliotekāri pateicās skolēniem un skolotājai par aktīvu līdzdalību pasākumā veltītā  Starptautiskajai dzimtās valodas dienai.


Ieskaties arī Tu

https://ieej.lv/eiWrS

https://ieej.lv/wzeRp

Komentāri