1.b klase bibliotēkā

Krāslavas ģimnāzijas 1. b klases skolēni ar klases audzinātāju Rasmu Krumpāni nedēļu uzsāka ar Krāslavas novada bibliotēkas apmeklēšanu. Vislielāko iespaidu uz skolēniem atstāja Normunda Beržinska privātās kolekcijas ,,Latvijas dārgumi “ saktu izstāde un Karlo Kollodi grāmatu ,,Pinokio piedzīvojumi” izstāde 38 valodās. Komentāri