Skala 2024, reģionālais fināls

 26. aprīlī Krāslavas novada bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas reģionālā sacensība. Sacensībā piedalījās Krāslavas ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes un Dagdas vidusskolu, kā arī Ezernieku, Indras un Andrupenes pamatskolu 5. klašu audzēkņi. 

Sacensības tiesneši Krāslavas novada bibliotēkas direktore Valentīna Magidas, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra metodiķe Sanita Kumpiņa un Krāslavas kultūras nama pasākumu režisore Inga Pudnika-Skerškāne. Par reģionālo lasīšanas čempionu atzina Dagdas vidusskolas 5. klases skolnieci Lieni Matjušonoku, kura uzstāsies maijā Latgales novada starpfinālā pēc vienošanās ar LNB kādā no reģionālajām bibliotēkām Latgalē.

Visi reģionālās sacensības  dalībnieki saņēma balviņas un pateicības par Skaļas lasīšanas popularizēšanu un diplomus  par panākumiem reģionālajā sacensībā, skolotāji- grāmatas un pateicības par veiksmīgu jaunās paaudzes iesaistīšanu  Nacionālās Skalās lasīšanas sacensībā. Vislielāko prieku sagādāja ekskursija uz  Krāslavas Bērnu un jauniešu centru. Pasniedzēja Aina Guba interesanti pastāstīja par grāmatzīmes tapšanas vēsturi un iesaistīja visus konkursa dalībniekus dažāda veida grāmatzīmju veidošanā. Radoši darbojās gan zēni un meitenes, gan arī skolotāji. Izveidotās grāmatzīmes katrs paņēma sev par piemiņu.

Mēs esam pateicīgi visiem labiem cilvēkiem, kuri  veicina lasītprieku Bērnā!Komentāri