Pateicības stunda ,, Pienenītē"

 Krāslavas izglītības iestādes ,,Pienenīte” audzēkņi paveica lielu un nozīmīgu darbu lasīšanas veicināšanā, aktīvi  darbojoties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2022”. 

Visi lasītāji saņēma Latvijas Nacionālā bibliotēka žūrijas ekspertiem sagādātās balviņas. Šogad tās ir atstarotāji ar uzrakstu LASI UN STARO! Pateicības par centīgu grāmatu lasīšanu un vērtēšanu saņēma skolotāji un grupu ,,Saulīte”, ,,Spārītes”, ,,Taurenīši” un ,,Ežuki” audzēkņi.

Krāslavas novada centrālā bibliotēka  ļoti pateicīga saviem uzticīgajiem lasītājiem.

Lai vairojas lasītprieks! Komentāri