Bērnu žūrija startē ,, Pienenītē"

Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Pienenīte”  66 audzēkņi saņēma jaunu Krāslavas novada bibliotēkas sagādāto ,,Bērnu žūrijas 5+" grāmatu kolekciju un kļuva par mūsu bibliotēkas lasītājiem. Vecāko grupu - ,,Bitītes", ,,Spārītes", ,,Zvaniņi" un ,,Spārītes" audzēkņi ar savām skolotājām iesaistījās  grāmatu kolekcijas lasīšanā un vērtēšanā. Jaunie lasītāji līdz  gada beigām apņēmās izlasīt piecas grāmatas, veikt radošus uzdevumus, izteikt savu viedokli par izlasīto, aizpildīt elektronisko anketu, papriecāties par kopā paveikto un saņemt pelnītās LNB balviņas.Ceļojums aizraujošā lasīšanā turpinās!Komentāri