Ziņas

6. lasīšanas svētki Krāslavā

Nacionālās skaļās lasīšanas reģiona sacensība

Skaļā lasīšana Varavīksnes vidusskolā

Izstādes februārī

DROŠAIS INTERNETS

Kas sagaida mūs februārī

Paldies Rīgas kolēģēm

Aidā uz Joņinu bibliotēku!