Ziņas

Pēcpusdiena "Senlatviešu Ziemassvētku tradīcijas"

Decembris-klusais mēnesis

Bērnu rakstniekam Grigorijam Osteram-65

Novembris- Latvijas mēnesis

BJŽ grāmatu kolekcija tika sirsnīgi sagaidīta Skaistas pamatskolā

Bērnu žūrijas grāmatu kolekcija ceļo uz Krāslavas PII

Dekorēšanas radošā darbnīca „Krāsainās rudens puķes"

Grāmatu svētki Krāslavā.Tikšanās ar bērnu rakstnieci

Ar grāmatu uz bērnudārzu

Ceļojums Eiropas valodu pasaulē

Diena, kad pateikt paldies tētim un vectēvam

Krāslavas Valsts ģimnāzijas adoptācijas diena

Izstāde Zinību dienu sagaidot.