Ziņas

Pateicības stunda žūrijas ekspertiem ,, Pīlādzītī"

Pasakas pieaugušajiem

Bibliotēkas ikdiena

Prese 2024

Jaunākās grāmatas janvārī'24

Pateicības stunda PII ,,Pienenīte"

Tematiskā izstāde ,,Taurētājs nomodā…”

Galvenā prioritāte 2024

TOP 2023 LASĪTĀJI